Үйлчилгээний нөхцөл

ТА ЭНЭХҮҮ САЙТАД ХАНДСАНААР ДАРААХ АШИГЛАХ НӨХЦЛИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ БАЙГАА ГЭДГИЙГ АНХААРНА УУ!

1. ЗӨВХӨН ДАРХАН хот болон ойр орчмын сум нутагт байрлалтай бараа, үйлчилгээний зар нийтлэхийг зөвшөөрнө. (Уб хот болон бусад аймаг, хотуудад зарж буй бараа бүтээгдэхүүн сурталчилах тохиолдолд тус сайтаас бүрмөсөн блок хийхийг анхаарна уу!)

2. Хууль бус (үүнд ховордсон ан амьтан, архи согтууруулах ундаа, тамхи, эм тариа болон бусад), садар самуунтай холбоотой зар, зарлал, мэдээ тавихыг хориглоно.

3. Зар нийтлэгч нь 16 нас хүрсэн байх ёстой бөгөөд зарын үнэн бодит байдлыг зөвхөн зар нийтлэгч нь бүрэн хариуцах болно.