Ангилал
Дэд aнгилал
Төлөв

Офис, Объект, Үйлдвэр үйчилгээ